Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og rettigheder
ved køb af online kursus og forløb.

Produkter og tjenester udbydes af:

Næstved Rygcenter ved Hans Andersen Fysioterapi ApS
Eskadronsvej 4D
4700 Næstved
CVR: 15006706
Telefon: 55 73 88 44
E-mail: mail@nryg.dk

Betaling
Du får adgang til et online kursus med digitalt indhold via et login. Betaling vil først blive trukket på din konto, når login oplysninger afsendes.

Betalingsmetoder
Online kurser kan købes via betalingsportalen QuickPay med kreditkort som Visa/Dankort, VISA, MasterCard samt MobilePay og Apple Pay.

Levering
Du vil straks efter købet have adgang til dit online kursus. Du vil have adgang til kursusmateriale i 12 måneder fra købsdato.

Skulle du opleve problemer med adgang til din kursuskonto, så bedes du kontakte:

Telefon: 55 73 88 44
E-mail: mail@nryg.dk

Fortrydelsesret
Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder dog ikke på samme måde ved levering af digitalt indhold, som dette online kursus består af. Når du bestiller et online kursus, giver du samtykke til frasigelse af retten til at fortryde købet efter købsprocessen.

Rettigheder
Ved køb opnås alene en brugsret til pågældende online kursus. Brugsretten er personlig. Online kurser på Nryg.dk må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Hvis vi registrerer at et login misbruges og der logges ind fra mere end 4 enheder (computer, iPad, mobil, tablet) forbeholder Næstved Rygcenter sig retten til at blokere pågældende log-in uden forudgående varsel.

Online kurser må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt. Herunder må det særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Næstved Rygcenter virksomhed. Derfor må andre behandlere ikke kopiere produktet til deres klinik.

Næstved Rygcenter har ikke ret til at fjerne indhold i kurset, som kunden har købt, dog forbeholdes retten til at lave forbedringer, tilføjelser og foretage rettelser i udbudte online kurser og andet digitalt indhold.

Datapolitik
Næstved Rygcenter indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til et evt. nyhedsbrev. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives evt. til tredjemand for at behandle og opfylde din ordre. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Næstved Rygcenter har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.

Disclaimer
Indholdet og produkter på hjemmesiden Nryg.dk – video, tekst, lyd, grafik, billedmateriale, informationer, oplysninger, anbefalinger, råd mv., der gives i online kurser med videre, er tænkt som undervisning og rådgivning i behandling og træning, og kan på ingen måde sidestilles med personlig behandling, træning, rådgivning eller professionel hjælp. Næstved Rygcenter kan ikke give garanti for omtalte resultater.

Det pågældende indhold på Nryg.dk er således af generel karakter og må ikke benyttes som eller erstattes af personlig rådgivning og/eller behandling. Hvis du måtte have spørgsmål eller bekymringer, om eksempelvis dit helbred eller trivsel, må du tage personlig kontakt til en relevant fagperson.

Næstved Rygcenter kan ikke pålægges erstatning for skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug og/eller misbrug af indholdet i de online kurser eller andet digitalt indhold på siden.

Reklamationsret for forbrugere
Kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer med et online kursus på:

Telefon: 55 73 88 44
E-mail: mail@nryg.dk

Du kan som udgangspunkt reklamere i mindst 1 år, efter et online kursus er leveret. Du kan dog miste sin reklamationsret, hvis der ikke reklameres inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget.

Din “Pengene tilbage” garanti
Vi er så sikre på, at Rygskolen vil gavne dig, at du får pengene tilbage, hvis du efter gennemført og endt forløb ikke mærker en forbedring i forhold til dine rygproblemer.

Rygskolen bygger på evidensbaseret træning, som vi i samarbejde med University College Sjælland – UCSJ – har dokumenteret. Vi tror derfor fuldt og fast på effekten af Rygskolen.

For at gøre brug af din “Pengene tilbage” garanti, bedes du kontakte os senest 3 dage efter din sidste træningslektion og meddele, at du ikke har oplevet nogen positiv effekt efter din gennemførelse af RYGSKOLEN. Det er en forudsætning, at du har deltaget aktivt på alle lektioner, som instrueret i forløbet. Yderligere vil vi bede dig fortælle os lidt om hvad du føler vi kunne have gjort bedre.

Denne “Pengene tilbage” garanti bortfalder hvis online kursus ikke er gennemført i sin helhed senest 6 måneder efter købsdato.

Klagegang fra forbrugere
Vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Næstved Rygcenter på:

E-mail: mail@nryg.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til forbrugerklagenævnet.

En klage kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Link: Klageportal for Nævnenes Hus

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: [ E-MAILADRESSE ]

LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten.

RING OP