Speciallæge Peter Hansen - Næstved Rygcenter-2322

Speciallæge i ortopædkirurgi

Peter Hansen er speciallæge i ortopædkirurgi (årgang 1957) og har været 22 år på Næstved Sygehus, men gik på pension fra det faste job i foråret 2022.

Peter Hansen har i sin karriere været beskæftiget med behandling af lidelser i bevægeapparatet, specielt fødder, ankler, skuldre og knæ, men naturligvis også de øvrige dele af bevægeapparatet, så dom hænder, albuer, hofter med mere.

Sideløbende med jobbet som overlæge på Næstved Sygehus, udarbejdede han også specialrapporter dels til forsikringer, når de skulle beregne en mengrad (nedsat funktion i forhold til forsikringsskader ved for eksempel trafikulykker, arbejdsulykker med mere), og dels til jobcentre, når borgerne skulle vurderes om de er berettiget til for eksempel flexjob eller tidlig pension.

En række af disse speciallægeerklæringer udarbejder Peter Hansen på konsulentbasis nogle eftermiddage om ugen, hvor han har til huse hos Næstved Rygcenter på Eskadronsvej. Derfor har nogle af jer måske mødt Peter på gangene.

Med en speciallæge i huset er det oplagt at give Næstved Rygcenters patienter adgang til en hurtig udredning, når vores egne behandlere vurderer, at deres behandlinger ikke går helt efter lærebøgerne. Det vil sige, når en patient eksempelvis har gået i et træningsforløb hos Næstved Rygcenter, og hvor der ikke er den forventede fremgang i behandlingen. I disse situationer kan Peter Hansen give en hurtig vurdering af, om der med en ortopædkirurgs syn kan gøres noget andet. Hvis det måtte findes relevant, kan han også henvise til MR-scanninger eller anden undersøgelse på Aleris Hamlet i Ringsted.

Vurderingen hos Peter Hansen og scanningen på Aleris Hamlet er egenbetaling.

Call Now ButtonRING OP