Piskesmæld

Hvordan kan en osteopat behandle piskesmæld?

Se videoen om lændesmerter

Man kan ikke generalisere et piskesmæld, da to personer og to ulykker ikke er ens. Osteopaterne hos Næstved Rygcenter har specialiseret sig og laver en grundig udredning, som kan afklare ulykkens omfang.

Pris
Undersøgelse excl. rapport: 1.300 kr.​
Undersøgelse incl. rapport: 2.475 kr.

De fleste sundhedsforsikringer betaler for osteopati. Snak med din forsikring, om de betaler.

På trods af forskellige ulykker er der nogle ting, der går igen, og som du skal være særlig opmærksom på. Et piskesmæld er ikke bare et piskesmæld. Det er vigtigt at forstå, hvilken form for ulykke, der er sket. Er der sket påkørsel bagfra eller fra siden, har selen været benyttet og så videre.

Det er vigtigt at få afklaret, hvilke tidligere skavanker du har haft. Det er derfor vigtigt med en grundig information om dit tidligere helbred.

Nakkesmerter3

Ved piskesmæld bør hele kroppen undersøges

Undersøgelse af hele kroppen er nødvendig. Specielt hele rygsøjlen fra kæbeleddene til halebenet, låsninger, ledbånd, hypermobilitet i OAA og kranie, nerver, f.eks. syns- og øjenmotorik-nerverne, som ofte påvirkes ved traume i OAA.

Husk genoptræning efter piskesmæld

Kroppen får et chok ved ulykken. Binyrerne sender meget adrenalin ud i kroppen. Og efterfølgende oplever mange patienter smerter i flanken på grund af dette. Binyrernes hormonproduktion er smertedæmpende og inflammationshæmmende. Derfor opleves ulykken ofte ikke så svær lige efter ulykken. Mange fortsætter deres (måske stressede) liv uden at tage hensyn til ulykken.

En langvarig piskesmældsbehandling kan ofte opfattes som to skridt fremad og et tilbage. Ofte når patienten får det bedre efter nogle behandlinger, er der en masse hængepartier, der skal indhentes. Eller den gamle (stressede) hverdag genoptages. Her opdager patienten, at fordi symptomerne dæmpes, er det ikke ensbetydende med, at årsagen til smerterne fjernes. Det er vigtigt at tage sin genoptræning efter et piskesmæld meget alvorligt.

Hvordan skete skaden?

Piskesmæld sker ved ulykker, hvor hele kroppen påvirkes. Derfor skal hele kroppen undersøges for skader. F.eks. kan ribbenene være trykket på grund af selen. Eller underbenet kan være skadet ved tråd på bremsen samtidig med påkørslen.

Nakkesmerter4

Eksempel på behandlingsstrategi ved piskesmæld

Kombination af osteopati, fysioterapi og træning.

Det gælder først og fremmest om at kunne kontrollere, hvis der er en kronisk smerte (irritation) i nakke/hoved. For eksempel kan låsninger i knogler løsnes, så blodet kan flyde frit. Stræk på nerver eller ganglion cervikales tages af. Når den kroniske smerte er kontrolleret, og de låste led bevæger sig, så skal de hypermobile led stabiliseres.

Det sker i starten ved at udføre det, der kaldes proprioceptiv træning. Det vil sige, at en terapeut lægger en blid modstand på kroppen, hvorefter kroppen så skal tilpasse sig den modstand, så den ikke skubbes væk. Herved aktiveres selv de mindste muskler omkring rygsøjlen, så patienten bliver i stand til aktivt at stabilisere leddene.

Samtidig er det vigtigt at begynde at træne hjernenerverne. Både balancenerverne og syns/øje-nerverne er vigtige at træne. Det gøres ved øje-øvelser og læsetræning. Det er vigtigt at stabilisere hele kroppen og samtidig træne balancenerverne. Det kan gøres ved at stå på et vippebræt.

Herefter kan man gå skridtet videre og begynde styrketræning af nakkehvirvlerne ved en speciel indkøbt nakketræningsmaskine samtidig med træning af resten af kroppen for at opnå en stærk og smidig krop. ​

Hvordan skal man forholde sig efter et piskesmæld?

Ved et nyligt opstået piskesmæld er det vigtigt at få diagnosticeret omfanget af skaden. Man bør kontakte egen læge eller køre på skadestuen, hvor der eventuelt bliver taget røntgenbillede for at se, om knoglerne er brækket. Patienten vil i så fald få en nakkekrave. Patienten vil få at vide, at han/hun skal gå hjem og tage det stille og roligt. DET ER VIGTIGT. Det er ekstremt vigtigt, hvis du har været bevidstløs at fortælle lægen dette. Det kan være tegn på hjernerystelse.

Osteopaterne på Næstved Rygcenter har specialiceret sig i at udrede piskesmældsramte patienter. se udvidet rygudredning.

Ved et nyt piskesmæld er det desuden vigtigt at yde førstehjælp til det beskadigede. Nakken har ikke meget til fælles med en fod. Men man kan i de første uger godt behandle nakken som en forstuvet fod. Ligesom en forstuvet fod kan nakken have beskadiget ledbånd. Og der kan ske subluxationer af ledene, hvorved der kommer hævelse, irritation, og det hele bliver ømfindtligt.

Der er et ord man bruger ved akutte traumer: RICEM = Ro.Is.Compresion.Elevation.Mobilisering.

Ro: Patienten skal gå hjem og lægge sig. Alt efter hvor svært piskesmældet er, skal patienten sygemeldes i fire-21 dage.

Is: Patienten skal lægge is på nakken i 20 minutter ad gangen (ikke varme pakninger). Tag en frostpose i fryseren, put den i et viskestykke og læg det på nakken. Det nedsætter irritationstilstanden og hævelsen.

Compression: Det er vigtigt at give de beskadigede ledbånd, muskler og bindevæv mulighed for at komme sig. Det kan de ikke, hvis de hele tiden skal arbejde på at holde hovedet oppe. Det kan derfor være godt at aflaste nakken med en nakkekrave.

Mobilisering: Når du har givet nakken is og ro, hævelsen er faldet, og ømfindtligheden er dæmpet, vil du opleve, at nakken er blevet stiv. Det er vigtigt at få mobiliseret (bevæget) nakkehvirvlerne med respekt for de skader, der eventuelt kan være, f.eks. nakke/skulderøvelser inden for smertegrænsen.

  • Mckenzie-øvelser
  • Kig fra side til side
  • Nikke (kigge ned øvelse)
  • Holdningskorrektion-øvelse
  • Frem med brystkasse

Nogle led låser sig, bliver stive og skal bevæges. Andre led bliver hypermobile på grund af manglende stabilitet fra de beskadigede ledbånd/ledkapsler. Her er det vigtigt at stabilisere og styrke nakken, f.eks. stabiliseringsøvelser af nakke/skulder. Man kan lave noget, der kaldes proprioceptionsøvelser. Det vil sige, at en terapeut lægger en blid modstand på kroppen. Kroppen skal så tilpasse sig den modstand, så den ikke skubbes væk, herved aktiveres selv de mindste muskler omkring rygsøjlen. Balanceøvelser på et vippebræt kan bruges.

Man skal huske, at de øverste nakkehvirvler beskytter hjernestammen. Her udspringer hjernenerverne. De kan også være beskadigede eller påvirket af skaden fra nakkehvirvlerne. Symptomerne på hjernenervepåvirkning er ændret syn, dobbeltsyn, nedsat læsekoncentration, hovedpine, tandpine, svimmelhed, nedsat balance, synkebesvær mm. Det er meget vigtigt at træne disse symptomer, f.eks. ved øjentræning, læsning, balancetræning mv.

Kosten har desuden en vigtig betydning for helingsprocesser.
Fiskeolie nedsætter irritation (inflammation). Kød forværrer irritation (inflammation). B-vitamin til nervesystemet. Clucosomin + MSM ved brusk/ledkapsel/ledbåndsskade.

Gåture med armsving for rotation af rygsøjle.

Rygestop. Tobaksrøg sænker helingsprocessen.

Undgå stress. Kan overbelaste binyrerne og nedsætte immunforsvaret.

At blive påkørt er et overgreb – psykisk skal det håndteres. Man skal være opmærksom på, at det også kan være et problem.

Ved piskesmæld, eller mistanke herom, vil den første konsultation altid være hos en af vores osteopater.

En osteopatisk undersøgelse og behandling foregår udelukkende med hænderne uden brug af kemiske medikamenter.

Osteopati er baseret på traditionelle medicinske fag som embryologi, anatomi, fysiologi, neurologi, biomekanik, patologi (sygdomslære) med mere. Osteopati kaldes også for manuel medicin.

Osteopaten har specialiseret sig i hvordan forskellige dele af kroppen arbejder og påvirker hinanden. Osteopaten søger at genoprette balancen mellem kroppens hovedsystemer: muskel- og skelet systemet, organsystemet, kranio-sakralsystemet, bindevæv systemet og kredsløb systemet.

Osteopaten søger at stimulere kroppen til at genvinde normale funktioner og dermed blive i stand til at hele sig selv.

Ved at betragte kroppen som en helhed og arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der hurtigt effektive og holdbare resultater.

Find vores osteopater her.

Følg os på YouTube og få en masse gode tips og øvelser!

Se videoen med skuldreøvelser, som også kan lette nakkesmerter.

Vidste du at vi har holdtræning?

Vi har forskellige hold med fokus på ryg, nakke, efter fødsel, hofter og bækken, skuldre, Yoga, hold på maskiner, Parkinson hold og Apopleksihold

Klik her og se vores hold

Call Now ButtonRING OP