Piskesmæld

Hvordan kan en osteopat behandle piskesmæld?

Se videoen om piskesmæld. 

Piskesmæld eller whiplash er en fællesbetegnelse for den vævsskade, der sker i de bløddele vi har oppe i den øvre nakke. Når vi bliver udsat for et hoved- eller nakketraume. Når vi snakker bløddele, snakker vi muskelvævs-, senevævs- eller ledbånds skade oppe i nakkeregionen. Der er altså ikke tale om knogle- eller nerveskader.

Den typiske årsag til et piskesmæld er et hoved- eller nakketraume. Det kender vi primært fra en trafikulykke, hvis man påkørt bagfra, og vores hoved bliver slået bagud, for bagefter kraftfuldt at ryge fremad. Det er det vi kender som en piskesmældsbevægelse – og deraf kommer navnet piskesmæld.

Når man får påført sig sådan en skade, så vil der ske det på vores strukturere i nakken kan der forekomme en lille overrivning eller en lille forstrækning af vævet. Skader kan også ske, hvis man falder på for eksempel ski, hvis man får et slag til hovedet, eller hvis man for eksempel får en bold i nakken.

Den skade som forekommer efter et piskesmæld – den overstrækning af vævet, som vi ser i bløddelsleddet oppe i nakken, vil vi typiske betegne som en form for en forstuvning. En forstuvning er det de fleste af os kender, hvis vi for eksempel har vrikket om på sin fod, og foden hæver og bliver stiv og øm bagefter. Det er det samme, der kan forekomme oppe i nakken.

De typiske symptomer oppe i nakken efter et piskesmældstraume er stivhed i nakken og smerter i nakken, men fordi det sidder oppe i nakken og ikke i foden kan du opleve hovedpine, svimmelhed som et symptom. I nogle tilfælde er traumet så stort, at der også er tale om en hjernerystelse. Prognosen for et piskesmæld er forholdsvis god. De fleste vil inden for 1-2 uger mærke bedring kun af, at tiden er gået. Inden for 6 måneder vil 90% opleve at de fleste gener er væk. Nogle få procent vil opleve varige mén af piskesmældstraumer.

Der er nogle faktorer, der kan påvirke et piskesmældsudfald. Det kan være de sociokulturelle eller psykologiske faktorer. Specielt de psykologiske faktorer, der blandt andet skabes, når vi har med nakke at gøre, er noget vi ofte ser. Nakken er et mere ømfindtligt sted, end mange andre steder i kroppen og giver typisk større bekymringer for udfaldet af de gener, som du oplever.

Når du har større bekymringer, giver det flere spændinger i nakken, det giver en stivhed i nakken, det giver mindre mobilitet, altså dårlig bevægelse, det giver øget smerteoplevelse, det giver en forringet livskvalitet, og det giver en dårligere energi og et mindre overskud i hverdagen.

Piskesmæld - osteopati - Næstved Rygcenter-3168

Ved piskesmæld bør hele kroppen undersøges

Undersøgelse af hele kroppen er nødvendig, når der er mistanke om piskesmæld. Specielt hele rygsøjlen fra kæbeleddene til halebenet, låsninger, ledbånd, hypermobilitet i OAA og kranie, nerver, f.eks. syns- og øjenmotorik-nerverne, som ofte påvirkes ved traume i OAA.

Husk genoptræning efter piskesmæld

Kroppen får et chok ved ulykken. Binyrerne sender meget adrenalin ud i kroppen. Og efterfølgende oplever mange patienter smerter i flanken (området omkring den øverste del af lænden under ribbenene ud mod siden) på grund af dette. Binyrernes hormonproduktion er smertedæmpende og inflammationshæmmende. Derfor oplever du ofte ulykken så svær lige efter den finder sted. Mange fortsætter deres (måske stressede) liv uden at tage hensyn til ulykken.

En langvarig piskesmældsbehandling kan ofte opfattes som to skridt fremad og et tilbage. Ofte når du får det bedre efter nogle behandlinger, er der en masse hængepartier, der skal indhentes. Eller den gamle (stressede) hverdag genoptages. Her opdager mange, at fordi symptomerne dæmpes, er det ikke ensbetydende med, at årsagen til smerterne fjernes. Det er vigtigt, at du tager din genoptræning efter et piskesmæld meget alvorligt.

Hvordan skete skaden?

Piskesmæld sker ved ulykker, hvor hele kroppen påvirkes. Derfor skal hele kroppen undersøges for skader. For eksempel kan ribbenene være trykket på grund af selen, eller underbenet kan være skadet ved tråd på bremsen samtidig med påkørslen.

Hjernerystelse - osteopati - Næstved Rygcenter

Eksempel på behandlingsstrategi ved piskesmæld

Kombination af osteopati, fysioterapi og træning.

Det gælder først og fremmest om at kunne kontrollere, hvis der er en kronisk smerte (irritation) i nakke/hoved. For eksempel kan låsninger i knogler løsnes, så blodet kan flyde frit. Stræk på nerver eller ganglion cervikales tages af. Når den kroniske smerte er kontrolleret, og de låste led bevæger sig, så skal de hypermobile led stabiliseres.

Det sker i starten ved at udføre det, der kaldes proprioceptiv træning. Det vil sige, at en terapeut lægger en blid modstand på kroppen, hvorefter kroppen så skal tilpasse sig den modstand, så den ikke skubbes væk. Herved aktiveres selv de mindste muskler omkring rygsøjlen, så patienten bliver i stand til aktivt at stabilisere leddene.

Samtidig er det vigtigt at begynde at træne hjernenerverne. Både balancenerverne og syns/øje-nerverne er vigtige at træne. Det gøres ved øje-øvelser og læsetræning. Det er vigtigt at stabilisere hele kroppen og samtidig træne balancenerverne. Det kan gøres ved at stå på et vippebræt.

Herefter kan man gå skridtet videre og begynde styrketræning af nakkehvirvlerne ved en speciel indkøbt nakketræningsmaskine samtidig med træning af resten af kroppen for at opnå en stærk og smidig krop. ​

Hvordan skal man forholde sig efter et piskesmæld?

Ved et nyligt opstået piskesmæld er det vigtigt at få diagnosticeret omfanget af skaden. Man bør kontakte egen læge eller køre på skadestuen, hvor der eventuelt bliver taget røntgenbillede for at se, om knoglerne er brækket. Patienten vil i så fald få en nakkekrave. Patienten vil få at vide, at han/hun skal gå hjem og tage det stille og roligt. DET ER VIGTIGT. Det er ekstremt vigtigt, hvis du har været bevidstløs at fortælle lægen dette. Det kan være tegn på hjernerystelse.

Osteopaterne på Næstved Rygcenter har specialiceret sig i at udrede piskesmældsramte patienter. se udvidet rygudredning.

Ved et nyt piskesmæld er det desuden vigtigt at yde førstehjælp til det beskadigede. Nakken har ikke meget til fælles med en fod. Men man kan i de første uger godt behandle nakken som en forstuvet fod. Ligesom en forstuvet fod kan nakken have beskadiget ledbånd. Og der kan ske subluxationer af ledene, hvorved der kommer hævelse, irritation, og det hele bliver ømfindtligt.

Der er et ord man bruger ved akutte traumer: RICEM = Ro.Is.Compresion.Elevation.Mobilisering.

Ro: Patienten skal gå hjem og lægge sig. Alt efter hvor svært piskesmældet er, skal patienten sygemeldes i fire-21 dage.

Is: Patienten skal lægge is på nakken i 20 minutter ad gangen (ikke varme pakninger). Tag en frostpose i fryseren, put den i et viskestykke og læg det på nakken. Det nedsætter irritationstilstanden og hævelsen.

Compression: Det er vigtigt at give de beskadigede ledbånd, muskler og bindevæv mulighed for at komme sig. Det kan de ikke, hvis de hele tiden skal arbejde på at holde hovedet oppe. Det kan derfor være godt at aflaste nakken med en nakkekrave.

Mobilisering: Når du har givet nakken is og ro, hævelsen er faldet, og ømfindtligheden er dæmpet, vil du opleve, at nakken er blevet stiv. Det er vigtigt at få mobiliseret (bevæget) nakkehvirvlerne med respekt for de skader, der eventuelt kan være, f.eks. nakke/skulderøvelser inden for smertegrænsen.

  • Mckenzie-øvelser
  • Kig fra side til side
  • Nikke (kigge ned øvelse)
  • Holdningskorrektion-øvelse
  • Frem med brystkasse

Nogle led låser sig, bliver stive og skal bevæges. Andre led bliver hypermobile på grund af manglende stabilitet fra de beskadigede ledbånd/ledkapsler. Her er det vigtigt at stabilisere og styrke nakken, f.eks. stabiliseringsøvelser af nakke/skulder. Man kan lave noget, der kaldes proprioceptionsøvelser. Det vil sige, at en terapeut lægger en blid modstand på kroppen. Kroppen skal så tilpasse sig den modstand, så den ikke skubbes væk, herved aktiveres selv de mindste muskler omkring rygsøjlen. Balanceøvelser på et vippebræt kan bruges.

Man skal huske, at de øverste nakkehvirvler beskytter hjernestammen. Her udspringer hjernenerverne. De kan også være beskadigede eller påvirket af skaden fra nakkehvirvlerne. Symptomerne på hjernenervepåvirkning er ændret syn, dobbeltsyn, nedsat læsekoncentration, hovedpine, tandpine, svimmelhed, nedsat balance, synkebesvær mm. Det er meget vigtigt at træne disse symptomer, f.eks. ved øjentræning, læsning, balancetræning mv.

Kosten har desuden en vigtig betydning for helingsprocesser.
Fiskeolie nedsætter irritation (inflammation). Kød forværrer irritation (inflammation). B-vitamin til nervesystemet. Clucosomin + MSM ved brusk/ledkapsel/ledbåndsskade.

Gåture med armsving for rotation af rygsøjle.

Rygestop. Tobaksrøg sænker helingsprocessen.

Undgå stress. Kan overbelaste binyrerne og nedsætte immunforsvaret.

At blive påkørt er et overgreb – psykisk skal det håndteres. Man skal være opmærksom på, at det også kan være et problem.

Ved piskesmæld, eller mistanke herom, vil den første konsultation altid være hos en af vores osteopater.

En osteopatisk undersøgelse og behandling foregår udelukkende med hænderne uden brug af kemiske medikamenter.

Osteopati er baseret på traditionelle medicinske fag som embryologi, anatomi, fysiologi, neurologi, biomekanik, patologi (sygdomslære) med mere. Osteopati kaldes også for manuel medicin.

Osteopaten har specialiseret sig i hvordan forskellige dele af kroppen arbejder og påvirker hinanden. Osteopaten søger at genoprette balancen mellem kroppens hovedsystemer: muskel- og skelet systemet, organsystemet, kranio-sakralsystemet, bindevæv systemet og kredsløb systemet.

Osteopaten søger at stimulere kroppen til at genvinde normale funktioner og dermed blive i stand til at hele sig selv.

Ved at betragte kroppen som en helhed og arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der hurtigt effektive og holdbare resultater.

Find vores osteopater her.

Følg os på YouTube og få en masse gode tips og øvelser!

Se videoen med skuldreøvelser, som også kan lette nakkesmerter.

Vidste du at vi har holdtræning?

Vi har forskellige hold med fokus på ryg, nakke, efter fødsel, hofter og bækken, skuldre, Yoga, hold på maskiner, Parkinson hold og Apopleksihold

Klik her og se vores hold

RING OP