Hjernerystelse

Hvordan opstår en hjernerystelse?

En hjernerystelse kan opstå ved et direkte slag til hovedet, et ryk i hovedet eller i kroppen, eller via en kraftig trykbølge uden direkte slag til hovedet (tænk en kraftig trykbølge fra en eksplosion), hvor hjernen rystes, så den rammer indersiden af kraniet.

Når du pådrager dig en hjernerystelse, sætter det en række faktorer i gang, som kan betyde skader på hjernen. Et slag mod hovedet skaber en påvirkning af hjernens nervebaner, der bliver strukket ud eller revet over. Den direkte skade på hjernen kan starte en bølge af mere alvorlige betændelsestilstande af hjernen.

Hvis kroppen og hovedet udsættes for et traume eller et kraftigt ryk, kan der ligeledes forekomme skader på det omkringliggende væv tæt på hjernen, som kan give samme symptomer, som en hjernerystelse.

Book tid til en udredning her.

Udfordringer ved hjernerystelse?

Hvis du pådrager dig en hjernerystelse, kan nogle af symptomerne være: hovedpine | kvalme | træthed | svimmelhed | nedsat reaktionstid. Nedenfor kan du se andre problematikker, som kan opstå ved et ryk i kroppen eller en hjernerystelse:

Nakkerelaterede problemer:
Muskulære smerter, spændinger, nedsat bevægelighed, hovedpine, svimmelhed, balanceproblemer, piskesmæld med mere.

Problemer relateret til balancesystemet og øjnenes funktion:
Symptomer som lys- og lydfølsomhed, problemer med at se på skærm, læse, afstandsbedømme, sløret syn, koncentrationsbesvær, kvalme, hovedpine, svimmelhed, balanceproblemer, træthed med mere.

Nedsat tolerance for fysisk aktivitet og forøget puls
Symptomer, når pulsen stiger, blodtrykket falder, eller du prøver at lave vægttræning. Symptomerne kan endnu ikke helt forklares, men der findes forskellige teorier herom.

Motorisk funktionsnedsættelse
Besværligheder med multitasking, fysisk nedsat reaktionstid, koordinationsbesvær og nedsat balance.

Gennemgår vi symptomerne ved hjernerystelse, springer det i øjnene, at mange af symptomerne kan være ens. Derfor er en udredning af de forskellige problematikker vigtig, for at kunne modtage den bedst mulige behandling. En nakkeproblematik kan give problemer, som kan mistolkes som hjernerystelse. Ligeledes udelukker den ene problematik ikke den anden, og kan derved give flere årsager til dine problemer.

Book tid til en udredning her.

Fakta om hjernerystelse?

Hvert år pådrager mindst 25.000 danskere sig en hjernerystelse. Langt de fleste kommer sig uden behandling efter relativt kort tid. Desværre oplever nogle, at deres gener efter en ulykke trækker ud.

Der findes ingen sammenhæng mellem ulykken/uheldets karakter og varigheden af hjernerystelse eller graden af symptomer. Derved kan du have voldsomme symptomer og lang helingstid, selv efter en skademekanisme, der kan synes forholdsvis lille.

Det er en skrøne, at man skal have været bevidstløs for at have hjernerystelse. Man kan sagtens have hjernerystelse uden at være bevidstløs. Der er dog oftest sammenhæng imellem om folk har været bevidstløse og skadens karakter.

10-15% af hjernerystelsespatienter har fortsat mén efter et år.

Book tid til en udredning her.

Forskning om hjernerystelse

Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Center for Hjernerystelse udgav i maj 2021 ”Klinisk retningslinje for fysioterapeutisk undersøgelse og behandling efter hjernerystelse”.

Den fysioterapeutiske retningslinje indeholder information om specifikke tests og undersøgelsesmetodikker, effektmåleredskaber og anbefaling til behandling. Retningslinjen er målrettet fysioterapeuter, der behandler patienter med hjernerystelse.

Aut. fysioterapeut og aut. osteopat Nikolaj Kaufmann – Næstved Rygcenter har været med i den arbejdsgruppe, der har arbejdet med retningslinjen.

Nikolaj Kaufmann siger: “Jeg er meget passioneret om mit fag og går ind for kvalitet i mit arbejde. Jeg har derfor gjort meget for at opsøge samarbejde med andre passionerede behandlere med samme interesse. Det ledte mig til et samarbejde med en landsdækkende gruppe af fantastiske mennesker. Da der på daværende tidspunkt ikke var en national klinisk retningslinje for hjernerystelse, smøgede vi ærmerne op og gik i gang.

Vi er meget stolte af, at der nu er en klinisk retningslinje til alle behandlere i Danmark. En sådan retningslinje har ikke tidligere eksisteret på dansk”.

Nikolaj fortsætter: “Det er meget individuelt, hvor meget en person med en hjernerystelse kan holde til, ligesom det er meget individuelt, hvilke problemer den enkelte har. Det er en fin balance, der skal accepteres og respekteres ved hjernerystelse, da nyere studier viser, at såvel for meget hvile, som for lidt hvile, og for intens aktivitet, kan forlænge symptomperioden i helingsprocessen. Især forlænget hvile kan føre til udvikling af sekundære gener, som ligner følgevirkninger, hvilket gør det vanskeligt at afgøre om symptomerne skyldes den anbefalede ro eller selve skaden.

Følgevirkningerne kan for eksempel være dårlig form og nedsat tolerancetærskel, angst og depression grundet begrænset deltagelse i sociale aktiviteter eller ligefrem social isolation”.

Book tid til en udredning her.

Forskning om hjernerystelse

Osteopat Nikolaj Kaufmann siger:

”En af de store udfordringer ved en rystet hjerne er, at skaden er usynlig. Hverken du eller dine omgivelser kan se, at du fejler noget og det kan være meget svært at forholde sig til, når hjernen pludselig ikke kan hvad den plejer. Det er nemmere at forholde sig til et brækket ben, hvor man kender til helingstid og optræning.

Derfor ser jeg ofte mange kæmpe imod deres egne problemer, snarere end at acceptere de nødvendige tiltag, som kan være af afgørende betydning for bedring både umiddelbart og på den lange bane.

Jeg arbejder hos Næstved Rygcenter både med dig, som er nyskadet, såvel som med dig, der har årelange symptomer efter hjernerystelse. Den individuelle tilgang er afgørende for dig og jeg vil gøre mit absolut bedste, for at hjælpe dig til en bedre hverdag med de symptomer du har efter en hjernerystelse”.

Hos Næstved Rygcenter har osteopat Nikolaj Kaufmann tilegnet sig en specialiseret viden omkring hjernerystelsen og har også gode erfaringer med at hjælpe patienterne.  Her kan du læse Natascha Kulis‘ oplevelse af behandlingen hos Nikolaj.

Book tid til en udredning her.

Læs mere om vores andre osteopater her:
Hans Andersen | ​Carsten Holmstrøm Munch | Anders Bengtsson | Jacob Fabricius Hacke​ | Nadia Pedersen​| Thomas Hyldelund
​Vi har desuden:
Henrik Thorsø Christensen, der har læst osteopati i 5 år.