Hjernerystelse

Hvad er en hjernerystelse?

En hjernerystelse opstår ved et slag eller ryk i hovedet. Hjernen er normalt beskyttet mod skader af en farveløs væske, der afbøder eventuelle slag og stød. En hjernerystelse er, når hjernen påvirkes med en kraft og efterfølgende skades på trods af den indbyggede væske buffer.

Når man pådrager sig en hjernerystelse, sætter det en række af begivenheder i gang, som kan betyde skader på hjernen. Indledningsvis kan et slag mod hovedet skabe en påvirkning af hjernens nervebaner, der bliver strukket ud eller revet over. Den direkte skade, som følge af et slag, kan starte en bølge af mere alvorlige inflamatoriske påvirkninger i hjernen.

Hvor mange får hjernerystelse?

Diagnosen hjernerystelse er hyppigt anvendt. Op imod ½% af befolkningen får hvert år en hjernerystelsesdiagnose i Danmark. Tallene dækker kun diagnoser givet inden for sygehusregi og derfor skal der tillægges en andel skyggetal af hjernerystelser, som ikke bliver registreret.

Kumulative hjernerystelser

Pådragelsen af gentagende hjernerystelser, især inden for en kortere tidsperiode, er særligt svækkende for hjernen og kan medføre tab i hukommelse og indlæringsevne, samt andre komplikationer, der i ganske sjældne tilfælde kan medføre neurologiske skader.

Unge som får to eller flere hjernerystelser inden for en kort tidsramme (dag/uge), kan risikere at pådrage sig en dysfunktion af hjernen. Det medfører, at blodkar i hjernen udvider sig og presser hjernen hos den pågældende.

Hos Næstved Rygcenter har osteopat Nikolaj Kaufmann tilegnet sig en specialiseret viden omkring hjernerystelsen og har også gode erfaringer med at hjælpe patienterne.  Her kan du læse, hvordan Nikolaj hjalp Susanne Halkjær med at komme videre efter en hjernerystelse.

Læs mere om vores andre osteopater her:
Hans Andersen | ​Carsten Holmstrøm Munch | Anders Bengtsson | Jacob Fabricius Hacke​ | Nadia Pedersen

​Vi har desuden:
Henrik Thorsø Christensen, der har læst osteopati i 5 år.