Daniel Bødtger - l - Næstved Rygcenter-3684

Kroniske smerter

Mere end 20% af danskerne lider af kroniske smerter…

… er du en af dem?

Kroniske smerter er smerter, der varer i mere end 3-6 måneder eller udvikler sig til en tilstand, der giver smerter i en længere periode. Smerterne kan være forårsaget af en skade, sygdom eller en tilstand, der gør kroppen mere sensitiv for smerter, selvom der ikke længere er skade til stede.

Kroniske smerter kan påvirke en persons livskvalitet og evne til at udføre daglige aktiviteter. Hos Næstved Rygcenter har vi aut. fysioterapeut Daniel Bødtger, der har specialiseret sig inden for kroniske smerter.

Bestil en tid hos Daniel her.

Hvad er kroniske smerter
Når vi taler om smerter, så opdeler vi smerter i akutte smerter og kroniske smerter.

Akutte smerter, er smerter der forsvinder efter 1-2 uger, og er typisk forårsaget af en skade af større eller mindre grad. Det kan for eksempel være hudafskrabning – efter 14 dage, er der typisk få eller ingen spor tilbage efter den tidligere skade.

Kroniske smerter, er betegnelsen for smerter du har haft i mere end 3 måneder. Hvis du er én af dem med kroniske smerter, er du ikke alene. Omkring 1,2 millioner danskere lever med kroniske smerter – det vil sig hver 5. af os.

Kroniske smerter lyder for mange som om, at det er ensbetydende med, at du skal leve med smerterne resten af sine dage. Det er sjældent nødvendigt, og sjældent tilfældet. Derfor kalder vi smerterne for længerevarende smerter.

Grunden til, at vi laver den opdeling af akutte og længerevarende smerter er, at kroppen har helet langt de fleste skader efter 3 måneder – og stort set alle efter 1 år. Der er dog rigtig mange, der oplever at have smerter 1 år efter en skade/ulykke.

Bestil en tid hos Daniel her.

Årsager til kroniske smerter
Årsagen til, at smerterne fortsat er til stede efter 1 år eller mere, kan være mange og er ofte komplekse. Vi kan dog dele årsagerne til længevarende smerter op i 3 kategorier:

Nociceptive smerter:
Der er fortsat tegn på skade – som sagt er dette ikke ofte tilfældet efter 1 år.

Neuropatiske smerter:
Smerter forårsaget af neurologisk sygdom – hvilket kan være diabetes eller sklerose.

Nociplastiske smerter:
Som er lidt mere komplekse. For at forstå nociplastiske smerter, er vi først nødt til at forstå smerter i al almindelighed.

Før i tiden mente vi, at skade var lig med smerte, og smerte lig med skade. Vi troede, at vi havde smertenerver fordelt rundt i kroppen, og når noget skadeligt kom i kontakt med nerveenderne, så blev der – pling – sendt et smertesignal til hjernen, som vi efterfølgende oplevede. Nu ved vi heldigvis, at det ikke er helt så simpelt. Vi har ikke smertenerver, men vi har det, vi på dansk ville kunne kalde for ”farenerver”.

Farenerver kan opfatte mekaniske tryk – såsom slag, niv og tryk, men også varme/kuldeforandringer og smerter, som når der kommer salt i et sår. Hvis disse nerveender bliver stimuleret tilstrækkeligt, sender de et signal til hjernen via rygmarven, og så vurderer hjernen på baggrund af al tilgængelig information, om det er noget der bør udløse en smertereaktion.

Når vi har ondt i en legemsdel over længere tid, sker der det, at der i vævet i den kropsdel vi har ondt i, bliver dannet flere sensoriske nerver – altså flere følenerver. Det vil sige, at tærsklen bliver lavere for, hvor meget indefra kommende stimuli (altså for eksempel ved bevægelse), og udefra kommende stimuli (som for eksempel slag), der skal til i det område for, at det udløser et faresignal – og herved potentielt smerte.

Lad os hjælpe dig
Aut. fysioterapeut Daniel Bødtger siger: “Hos Næstved Rygcenter kan vi med stor faglig ekspertise hjælpe dig med en grundig undersøgelse og samtale for at klarlægge, hvilken mekanisme der er roden til netop dine smerter – herunder om der er tegn på vævskade eller ej.

Vi kan også hjælpe dig med at identificere de faktorer, der er vedligeholdende for dine smerter. Vi sætter ord op, hvad det er der gør, at du har vedvarende smerter og at vi i fællesskab kan være med til at påvirke i den rigtige retning. På baggrund heraf kan vi hjælpe dig med at lægge en solid og specifik behandlingsplan, der har dig som menneske for øje.

Uanset hvad årsagen til dine smerter er, står vi hos Næstved Rygcenter klar til at hjælpe dig på vej mod et liv uden smerter”.

Bestil en tid hos Daniel her.

Hvem er Daniel Bødtger
Daniel Bødtger kom til Næstved Rygcenter som nyuddannet aut. fysioterapeut i februar 2021. Han var ikke ukendt med klinikken, da han også havde valgt Næstved Rygcenter som praktiksted under uddannelsen.

Det var en praktikperiode, hvor begge parter opfattede det, som det perfekte match, og derfor var det naturligt, at vi kunne byde Daniel velkommen, da uddannelsesforløbet var afsluttet.

Gennem de sidste par år er Daniel blevet en del af vores rygskoleteam, men også GLA:D instruktør. Dertil kommer, at han er – ja, lad os kalde ham en behandler, der nørder med det faglige. Han har sat sig helt ind i kærnen af de problematikker, som patienter med Parkinson sygdom har. Han er således en skattet holdleder på to af vores ugentlige Parkinsonhold.

Dertil kommer, at han senest er begyndt at interessere sig for problematikkerne forbundet med kroniske smerter, hvor han har nærstuderet al den nyeste forskning på området. I februar 2023 var han desuden i København på kursus i smertevidenskab og hjernens altoverskyggende rolle i kroniske smerter. Han står derfor stærkt fagligt og er klar til at tage imod dig.

Daniel er en af de roligste behandler du kan forestille dig. Lyttende, interesseret, empatisk og ikke mindst faglig stærk. Og han vil nyde at byde dig velkommen til en konsultation hos ham.

Bestil en tid hos Daniel her.

Call Now ButtonRING OP