Aut osteopat Rasmus Funch - Næstved Rygcenter-1855

Græder dit barn meget.. en osteopat kan hjælpe.

Hvis dit barn græder meget.. kan det være tegn på mistrivsel. Mistrivsel hos babyer / spædbørn kommer blandt andet til udtryk ved gråd, manglende søvn, og at barnet har svært ved at finde ro og tryghed ved de nærmeste.

Et uroligt barn, der ikke trives, kan sætte dagsordenen for hele familien. Når nattesøvnen afløses af mange vågne timer og bekymringer, for både barnet, dig selv og resten af familien, bliver det svært.

Med en forståelse og den rette behandling, kan vi i langt de fleste tilfælde hjælpe dit barn og dig selv til en bedre, og mere rolig hverdag.

Skævt kranie / hoved hos barnet

Spædbørns kranier er yderst formbare fra fødsel. Det er effektivt, når barnet under fødsel skal have et rela­tivt store hovedet igennem den snævre fødselskanal.

Efter fødslen vokser kraniet markant, hvorved skævheder hurtigt kan blive synlige. Ser man barnet oppe fra, vil man typisk kunne se, at det ene øre vokser frem. Ligeledes kan man ane, at panden på den ene side også vokser fremad. Ved svære tilfælde kan man begynde at se asymmetri ved ansigtet om­kring kæbe og øjenhule.

Hvis barnet udvikler en favorit side at lægge til, kan det være selvforstærkende, da hovedet grundet tyng­de­kraften vil have sin tyngde på den side.

Symptomer
Hvis du ser barnets hoved oppefra, er den ene halvdel af baghovedet fladere, og øret på denne side er pla­ceret længere fremme end øret på den anden side. Samtidig er pandehalvdelen på siden med det fladere baghoved skudt længere frem end den anden pandehalvdel.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?
Hvis barnet hele tiden hælder hovedet til den ene side og samtidig ikke kan dreje hovedet mod den anden side, kan det være tegn på, at den lange muskel foran på halsen er for stram. Det kalder man torticollis. I de tilfælde skal barnet til behandling hos en autoriseret behandler – hos en osteopat er et godt sted at bestille tid.

Tidlig diagnose er vigtig
Hvis du er usikker på årsagen til barnets skævhed af hovedet, kan det være nødvendigt, at barnet bliver undersøgt af en sundhedsfaglig person – som for eksempel en osteopat. Det er sjældent nødvendigt at tage røntgenbilleder, hvis skævheden skyldes, at barnet har ligget for meget på den samme side. 

Spædbarnets kranium vokser hurtigt, og det er vigtigt, at man opdager det skæve hoved tidligt. For at und­gå større hovedskævhed skal der sætte ind så tidligt som muligt, og helst før barnet er blevet ½ år.

Behandlingen
Behandlingen går ud på at stimulere aktive og frie bevægelser til begge sider. Det kan være lokalt omkring nakke og kraniedel, men også helhedsorienteret hvor led omkring brystryg, skulder og bækken/hofter vil undersøges.

Behandlingen vil typisk være et samarbejde mellem vores osteopat og dig som forældre, således at du ved, hvordan du kan stimulere dig barn til at se i den retning, som barnet ellers ikke gør.

Det kan blandt andet sked ved at:
* have spædbarnet liggende på maven og løfte hovedet
* forsøge at stimuleret med lys
* du som forælder selv lægger dig overfor barnet.

Ved ovennævnte øvelser styrkes nakken.

Herudover kan du forsøge at lægge et viskestykke eller håndklæde under skulderpartiet, på den side, der skal påvirkes. På den måde får du barnets krop og hovedet til at rotere modsat, hvilket vil mindske trykket på kraniet.

Ligeledes kan du forsøge at stille barnets seng sådan, at dit barn skal se til den side du ønsker. Børn vil have en tendens til at se i retningen af, hvor især forældre og eventuelt søskende kommer fra.

Det samme kan gøre sig gældende, hvis barnet sover i samme seng som forældrene. Her kan du som mor med fordel ligge, sådan at barnet skal dreje hovedet modsat den skæve side. Barnet vil ofte forsøge sig at orientere sig mod retningen mod dig som mor.

Du kan også forsøge at amme eller give flaske, sådan at dit barn aktivt skal rotere hovedet væk fra dens primær stilling, når barnet skal spise.

Sidst men ikke mindst, kan du forsøge at stimulere rotation ved at placere legetøj, dyr, skærme på den ikke benyttede side, sådan at barnet vil forsøge at rotere sig efter det.

Aut. osteopat Rasmus Funch siger: ”Jeg har gennem en årrække behandlet rigtig mange børn og især spæd­børn. Mange ting vidste jeg ikke før jeg selv blev far. Der startede min store interesse for børns udvikling, og især hvordan vi kan sikre babyerne den bedste start på livet.

Jeg har arbejdet som osteopat i 5 år, og glæder mig hver gang jeg kan se i kalenderen, at det er en baby, jeg skal behandle. Det er en stor glæde ved arbejdet, at jeg kan hjælpe de små børn, men absolut også, at jeg kan hjælpe med en ro, der er til gavn for hele familien.

Jeg ved, at mine osteopat-kollegaer hos Næstved Rygcenter har det på samme måde” slutter Rasmus Funch.

 

 

 

Call Now ButtonRING OP