Priser fysioterapi

Priser – fysioterapi

Pr. 1. oktober 2023 – for gruppe 1 patienter. * Under skemaet kan du se priserne hos vores specialiserede og meget erfarne fysioterapeuter *

Ydelse 
1. konsultation
Honorar 
493,06 kr.
Sygesikring-andel 
193,77 kr.
Patientandel 
299,29 kr.
Ydelse 
Normalbehandling
Honorar 
313,51 kr.
Sygesikring-andel 
123,21 kr.
Patientandel 
190,30 kr.
Ydelse 
Kort behandling og holdtræning
Honorar 
209,02 kr.
Sygesikring-andel 
82,14 kr.
Patientandel 
126,88 kr.
Ydelse 
Opfølgende træningsterapi
Honorar 
104,52 kr.
Sygesikring-andel 
41,08 kr.
Patientandel 
63,44 kr.
Ydelse 
Udeblivelse uden afbud
Honorar 
313,51 kr.*
Sygesikring-andel 
0,00 kr.
Patientandel 
313,51 kr.*

Priser for osteopati ser du her

Andre priser

* Nogle behandlinger har andre priser end i skemaet ovenover. Det er vores specialiserede behandlere og de behandlere, der har stor erfaring.

Fordelen ved disse behandlinger er:
Kortere ventetid
Specialiserede behandlere
Udvidet konsultationstid
Mulighed for udvidet tid ved opfølgning
Mulighed for online booking.

Priserne er 600 kr. ved første behandling. Prisen for de efterfølgende behandlinger afhænger af, hvor lang tid der sættes af i kalenderen – og kan variere fra 400 kr. til 600 kr.

Ydelsen for udeblivelse
*Prisen må ikke overstige honoraret for den planlagte behandling.

Kommunalt tilskud
Din kommune yder tilskud (efter faste regler) til den pris, som det koster dig at gå til behandling, hvis du har medicinkort, er bistandsklient eller andet. Spørg din kommune.

Vederlagsfri behandling
Der ydes tilskud til visse kroniske og medfødte lidelser. Spørg lægen.

Tilskud fra “Danmark”
Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, skal du indbetale den fulde patientandel til klinikken. Dit tilskud overføres elektronisk til “Danmark”. Husk at give besked til sekretæren eller din behandler.

Forsikring
Klinikken kan i nogen tilfælde klare afregning med din forsikring. Medbring forsikringspapirerne og skadenummer til din behandler.

Hvis du deltager på enten GLAD eller på en Rygskole, og din forsikring vil betale, skal du ved forundersøgelsen have dokumentation for, at forsikringen betaler for hele (ikke kun dele) af forløbet. Hvis du ikke har det, skal du selv lægge ud, og få pengene retur fra din forsikring.

Sundhedsforsikring
Mere end 2 mio. danskere er omfattet af sundhedssikring. De fleste sundhedssikringer betaler for dine behandlinger.

Afbud
Afbud til behandling, skal ske senest 24 timer før behandlingen. Ved udeblivelse uden afbud og afbud senere end 24 timer før behandlingen, opkræves prisen svarende til den pris du skulle have betalt for behandlingen.

Call Now ButtonRING OP