Rikke Korsman

… specialist i neurologisk fysioterapi.

Rikke har arbejdet med neurologisk fysioterapi i mere end 24 år, så du er i de allerbedste hænder, når du træner hos hende. Målet er at hjælpe dig med at genskabe dine tabte motoriske færdigheder og dermed opnå større selv­stændighed i dit daglige liv.

Med udgangspunkt i omfattende viden om neurologi og den menneske­lige krop, er det muligt for vores fysioterapeut at udarbejde individuelle og per­sonlige trænings-/og behandlingsplaner. Planerne tager altid afsæt i dine specifikke udfordringer og mål.

Søger du en erfaren og kompetent specialist inden for neurologisk fysiotera­pi, så tøv ikke med at kon­takte Næstved Rygcenter.

Neurologisk fysioterapi

Hos Næstved Rygcenter er vi specialiseret i neurologisk fysioterapi, som er genoptræning af voksne med følger efter alvorlig hjerneskade.

Hjerneskaden kan være opstået som følge af en blodprop eller en blødning i hjernen (apopleksi), men kan også være en følge af en infektion eller være pådraget i forbindelse med en ulykke.

Ved en skade i hjernen er det aldrig for sent komme i gang med genop­træ­nin­gen. Det er afgørende, at den rette indsats bliver sat i gang så hurtigt som muligt. Jo hurtigere indsatsen og genoptræningen bliver sat i gang, jo større er muligheden for at du kommer tilbage til dit normale liv.

Følger efter hjerneskade kan være mange og tage meget af din livskvalitet.  På Næstved Rygcenter vil vi gerne gøres vores ypperste for at hjælpe dig.

Det kan være, at du har fået fysiske gener såsom:

  • Lammelser og muskelsvaghed i ben, arm eller ansigt
  • Koordinationsproblemer
  • Balanceproblemer
  • Synsforstyrrelser
  • Udfordringer med at udføre dagligdags gøremål.

Mennesker med erhvervet hjerneskade kan have meget forskellige behov for genoptræning - alt afhængig af skadens omfang, og hvornår i livet hjerne­ska­­den opstår.

Genoptræningen bliver baseret på en systematisk og individuel udredning af din samlede funktionsevne, sådan at den efter­føl­gen­de indsats er tilpasset til dig, både i forhold til din personlige målsætning, timing, indhold og inten­si­tet.

Hos Næstved Rygcenter foregår træningen individuelt eller på hold med få del­tagere.

Call Now ButtonRING OP