Rikke Korsman

Neurologisk fysioterapi

Rikke Korsman…

… specialist i neurologisk fysioterapi.

Hos Næstved Rygcenter har vi Rikke Korsman, aut. fysioterapeut, master i rehabilitering og godkendt specialist i neurologisk fysioterapi (Dansk Selskab for Fysioterapi).

Rikke har arbejdet med neurologisk fysioterapi i mere end 24 år. Du er derfor i de allerbedste hænder, når du vælger et træningsforløb hos hende.

Med udgangspunkt i dine mål, ønsker, aktuelle færdigheder og specifikke ud­for­dringer tilrettelægges individuelle og personlige trænings-/behandlingsfor­løb. Forløbene tager derudover afsæt i omfattende viden om neurologisk gen­optræning, kliniske retningslinjer og nyeste forskning på området.

Målet er at hjælpe dig med at genskabe dine tabte motoriske færdigheder og dermed opnå større selvstændighed i dit daglige liv. Træning kan tilbydes som intensive forløb, eller som supplement til igangværende trænings-/genoptræ­nings­forløb. Der tilbydes forløb uden for sygesikringen.

Derudover tilbydes undervisning og vejledning af pårørende og fagpersonale.

Book en tid hos Rikke her. Eller ring 5573 8844.

Neurologisk fysioterapi

Hos Næstved Rygcenter har vi også specialiseret neurologisk fysioterapi og genoptræning til personer med erhvervet hjerneskade.

Neurologisk fysioterapi og genoptræning er en specialiseret form for behand­ling, der sigter mod at forbedre funktionsevnen hos patienter med neurolo­gi­ske problemer, herunder hjerneskade.

Hovedmålene med denne type fysioterapi er at genoprette tabte funktioner, forbedre kontrol af bevægelse og øge muskelstyrke.

Høj intensitet er en vigtig del af neurologisk genoptræning. Dette indebærer træning på et niveau, der udfordrer dig, samtidig med, at det er sikkert og passende for din tilstand. Høj intensitet hjælper med at stimulere neuroplas­ticiteten i din hjerne, hvilket er evnen til at genoprette og ændre hjernens funktion baseret på erfaring. Ved at øge intensiteten af træningen kan du øge dine chancer for bedring og genskabe tabte færdigheder.

Opgavespecifik træning er en anden vigtig komponent i neurologisk fysiote­ra­pi. Det indebærer at fokusere på specifikke opgaver og bevægelser, der er vanskelige for dig som følge af din hjerneskade. Ved at gentage og øve disse opgaver gentagne gange, kan du hjælpe din hjerne med at genoprette for­bin­delser og forbedre din evne til at udføre dem. Opgavespecifik træning kan omfatte gangtræning, styrketræning, koordinationstræning og meget mere.

Det individuelt tilpassede forløb er nøglen til en effektiv neurologisk fysiote­ra­pi og genoptræning. Når du starter dit rehabiliteringsforløb, vil vores dyg­ti­ge fysioterapeuter udføre en grundig vurdering, og en systematisk testning af din nuværende funktionsevne. Baseret på den vurdering, vil vi udvikle et træningsprogram, der er skræddersyet til dine specifikke behov og ønsker. Vi vil løbende evaluere din udvikling og tilpasse træningsprogrammet for at sikre optimal fremgang og resultater.

Vores fysioterapeuter er specialister inden for neurologisk rehabilitering, og vil være der for at støtte og vejlede dig i hele dit genoptræningsforløb.

Call Now ButtonRING OP